NAWIEWNIKI

EMM HIGRO® – Proste i skuteczne rozwiązanie

Nawiewnik higrosterowany, dwustrumieniowy

Najbardziej popularny ze wszystkich nawiewników higrosterowanych. Dostępny jest w 4 różnych kolorach. Estetyczna budowa i niezawodność działania sprawiły, że nawiewnik EMM stał się najpopularniejszym produktem AERECO. Wraz z okapem akustycznym zapewnia izolacyjność akustyczną na poziomie 38 dB.

Higrosterowany: zmiana przepływu uzależniona jest od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń.

Izolacyjność akustyczna: Dn,e,w = 38 dB z okapem akustycznym.

Kierowanie strumienia powietrza: w zależności od ustawienia strumień pionowy lub ukośny.

Proste utrzymanie: użytkownik nie reguluje przepływu. Okresowo należy oczyścić obudowę nawiewnika.

Dostosowany do potrzeb:

Nawiewnik EMM może pracować w dwóch położeniach w zależności od przykręcenia podstawki. Strumień powietrza jest skierowany pionowo lub ukośnie. Ustawienie zależy od odległości nawiewnika do węgarka (zbyt mała odległość tłumi swobodny przepływ powietrza przez nawiewnik).

Opcja ręcznego przymknięcia nawiewnika

Nawiewniki EMM standardowo wyposażone są w ręczną blokadę przepływu powietrza. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.

EXR HIGRO® – Nowoczesny wygląd, obudowa monocouque oraz maksymalna funkcjonalność

Higrosterowany nawiewnik higrodynamic™ Nowy estetyczny nawiewnik EXR przeznaczony do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych oraz na roletach zewnętrznych. Wkład z pianki akustycznej skutecznie tłumi dźwięki nawet o 42 dB(A) (w zależności od wyposażenia). Pierwszy nawiewnik w ofercie aereco posiadający możliwość ręcznego zamknięcia i pełnego otwarcia nawiewnika, wspomagając funkcję higrosterowania EXR. Dostępny w wielu wersjach przepływu powietrza, tłumienia akustycznego oraz w 4 kolorach standardowych. Higrosterowany: zmiana przepływu uzależniona jest od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń. Izolacyjność akustyczna: do Dn,e,w = 42 dB z akcesoriami. Ukośny kierunek strumienia powietrza dla większego komfortu mieszkańców. Estetyczna obudowa monocoque możliwość montaż na większości profili okiennych. Proste utrzymanie: użytkownik nie reguluje przepływu. Okresowo należy oczyścić obudowę nawiewnika.
Ukośny kierunek strumienia powietrza
Optymalne umiejscowienie w obudowie monocoque kanału wylotowego powietrza zapewnia podwyższony komfort mieszkańców.
Skuteczna ochrona przed hałasem zewnętrznym
Nawiewnik wraz z łącznikiem akustycznym i okapem zapewnia izolacyjność Dn,e,w = 42 dB*, co stawia nawiewnik EXR wśród produktów zapewniających najlepszą izolacyjność w grupie produktów o przekroju netto 4000 mm2. * Nawiewnik EXR z okapem standardowym posiada izolacyjność Dn,e,w = 35 dB.
Opcja maksymalnego otwarcia oraz ręcznego przymknięcia nawiewnika
Nawiewniki EXR wyposażony w ustawienie przepływu minimalnego może zostać jednym ruchem zamieniony w nawiewnik ciśnieniowy z kontrolą strumienia maksymalnego. Od dziś użytkownik uzyskuje pełną kontrolę nad sposobem działania nawiewnika – dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji EXR.HP oferuje sprawny wybór funkcji przy użyciu łatwo dostępnego przełącznika na obudowie nawiewnika. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych

EFR PRESO® – Nowoczesny wygląd, obudowa monocouque oraz maksymalna funkcjonalność

Nawiewnik ciśnieniowy z precyzyjnym nastawem Samoczynny, ciśnieniowy nawiewnik powietrza zewnętrznego montowany na oknie, stosowany w systemie wentylacji wyciągowej. Nawiewnik EFR wyposażony jest w ręczną przepustnicę precyzyjnego nastawu wielkości strumienia powietrza. Nawiewnik EFR składa się z części montowanych w pomieszczeniu : nawiewnika właściwego zawierającego mechanizm umożliwiający dobór jednego z pięciu strumieni powietrza oraz czerpni montowanej na zewnątrz (okap w różnych wersjach tłumienia i właściwości pracy). Precyzyjna ręczna regulacja napływu powietrza. Wentylacja mechaniczna wywiewna. Zwarta budowa, niewielkie rozmiary.
Precyzyjna regulacja
Nawiewnik EFR wyposażony jest w ręczną, pięciostopniową przepustnicę precyzyjnego nastawu wielkości strumienia powietrz.